Project Micronit Microtechnologies in Enschede is weer een stap verder! Op basis van het Definitief Ontwerp wordt het plan nu met de gebruikers en belanghebbenden verder verfijnd. Daarnaast zijn de voorbereidingen om het plan in te dienen voor de vergunning in volle gang.