Een iconisch paviljoen met respect upgraden naar een modern gebouw. Voor de herontwikkeling van een iconisch paviljoen zijn de cultuurhistorische waarde en een kostenneutrale exploitatie van belang. Om dit te bereiken heeft Marieke van Laanen, interieurontwerpster van B-happy, de oorspronkelijke functie grotendeels intact gelaten. De oorspronkelijke functie  vertaald naar een moderne variant met LED-schermen. Het resultaat is een openbare ruimte die door de omgeving gebruikt kan worden voor shows, voorstellingen en bijv. presentaties. Voor de bezoeker zorgt dit voor een unieke, steeds veranderende, beleving. Om de herontwikkeling rendabel te maken zijn nieuwe functies  toegevoegd in een verassende ondergrondse ontwerpoplossing. Deze blinkt uit in zijn ruimtelijke kwaliteit en is de belichaming van een samenkomst van het oorspronkelijke ontwerp en de creatieve en technologische omgeving. Het paviljoen en de  ondergrondse ruimten gaan een verbinding aan zonder afbreuk te doen aan het iconisch gebouw. Deze ondergrondse ruimten bieden twee mooie, grote open ruimtes en onderscheiden zich door een verassend spel tussen licht en schaduw.