Bouwupdate! De bouw van MC Waterland in Zeewolde vordert gestaag. Er wordt volop gemetseld aan de gevels met MBI GeoStylistix betonstenen. De stenen worden stootvoegloos gemetseld met donkere doorstrijkmortel. Dit versterkt het gewenste horizontale karakter in de gevels. De voorzijde bestaat uit grijze steen, zoals de lucht in de polder. Deze wordt gecombineerd met een donkergrijze breuksteen plint en verticale houten gevels op de hoek, waardoor de kenmerkende elementen van het water en woud van de polder van Zeewolde terugkomen in het gebouw.
Aan de achterzijde is er een genuanceerde rust van de gelaagdheid in lichte betonsteen tinten.