Modeltechnische en prijstechnische wijzigingen direct transparant voor zowel intern als de klant, hoe doen wij dat? Calculeren doen wij binnen B-smart fundering en B-happy realisatie op 3D niveau. Op basis van de gegevens uit de aanvraag (IFC modellen en DWG tekeningen) maken wij een ontwerp dat hier op aansluit en past binnen ons proces en systeem. Dit model is direct het praatplaatje met de klant en de demarcatie van onze werkzaamheden. Als dit model is goedgekeurd door de klant laden we dit in onze VICO office software welke hier een calculatie en vervolgens een offerte van maakt. Door de onderdelen in het model de juiste parameters mee te geven ontstaat er een dynamische calculatie die automatisch aangepast wordt op het moment dat het model wordt aangepast. Hierdoor zijn zowel de modeltechnische als de prijstechnische wijzigingen direct duidelijk en transparant voor zowel intern als de klant. Een ander positief gevolg van dit proces is dat er, na opdracht van de klant, er direct een zeer goede basis ligt om de engineeringsfase op te starten.