BMC bedrijfsgebouw

Opdrachtgever: Bouwstaal-Matten-Centrale BMC BV
Plaats: Bergambacht
Jaartal: 2018-2019

Het in Bergambacht gelegen BMC is een van de leidende wapeningsstaalfabrikanten in Nederland. Voor de uitbreiding van de fabriek is een gebouw ontwikkeld aan de achterzijde van het bestaande gebouw. De uitbreiding is ingevuld met een functieloze doos om toekomstige visies op productie en logistiek mogelijk te maken. Het gebouw is daarom opgezet als een grote lege doos, met zo groot mogelijke overspanningen en ruime indelingsmogelijkheden. De doos is symbolisch over het hele terrein doorgetrokken. Aan de zijde waar vrachtwagens het terrein op en af rijden, zijn de spanten symbolisch doorgetrokken in de buitenruimte.

Het kavel waar de uitbreiding op staat sluit aan op een andere weg dan het bestaande pand met de kantoren. Om de façade toch recht te doen is gekozen voor een functieloze voorzetwand, samengesteld uit stalen kolommen en ingevuld met het wapeningsstaal dat BMC zelf produceert. Daarbinnen is ruimte gemaakt voor verticale groene begroeiing.

In de uitwerking is aangesloten bij de huisstijl kleuren van BMC met een donkergrijs omhullend kader, de feitelijke lichtgrijze doos en de spanten in de kenmerkende oranje kleur die zowel binnen als buiten zichtbaar zijn.

  • Architectonisch ontwerp
  • Constructief ontwerp
  • Bouwkundige engineering
  • Constructieve engineering
  • Realisatie