Werken bij B-happy

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door B-happy realisatie B.V. De inhoud ervan is eigendom van B-happy realisatie B.V. en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van B-happy realisatie B.V.

B-happy realisatie B.V. zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie is onder voorbehoud.

B-happy realisatie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door B-happy realisatie B.V. aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij B-happy realisatie B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over diensten en/of producten die niet bij B-happy realisatie B.V. verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan B-happy realisatie B.V. toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door B-happy realisatie B.V. vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van B-happy realisatie B.V. ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. B-happy realisatie B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.