Werken bij B-happy

BMC

Bedrijfsgebouw, Bergambacht

Uitbreiding aan de achterkant

Het in Bergambacht gelegen BMC is een van de leidende wapeningsstaalfabrikanten in Nederland. Voor de uitbreiding van de fabriek is een gebouw ontwikkeld aan de achterzijde van het bestaande gebouw. De uitbreiding is ingevuld met een functieloze doos om toekomstige visies op productie en logistiek mogelijk te maken.

Het gebouw is daarom opgezet als een grote lege doos, met zo groot mogelijke overspanningen en ruime indelingsmogelijkheden. De doos is symbolisch over het hele terrein doorgetrokken. Aan de zijde waar vrachtwagens het terrein op en af rijden, zijn de spanten symbolisch doorgetrokken in de buitenruimte.

Wapeningsstaal van BMC

Het kavel waar de uitbreiding op staat sluit aan op een andere weg dan het bestaande pand met de kantoren. Om de façade toch recht te doen is gekozen voor een functieloze voorzetwand, samengesteld uit stalen kolommen en ingevuld met het wapeningsstaal dat BMC zelf produceert. Daarbinnen is ruimte gemaakt voor verticale groene begroeiing.

Staal & groen

Verticale begroeiing

Opdrachtgever
Bouwstaal-Matten-Centrale BMC BV

Locatie 
Bergambacht

Status 
Gerealiseerd

Gerealiseerde onderdelen

  • Architectonisch ontwerp
  • Constructief ontwerp
  • Bouwkundige engineering
  • Constructieve engineering
  • Realisatie